FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विदेह नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७७,ऐन नं. १ ७७/७८ 04/12/2021 - 14:01 PDF icon विदेह नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७७_1.pdf
विदेह नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७७,ऐन नं. १ ७७/७८ 04/12/2021 - 12:25 PDF icon विदेह नगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) एेन,२०७७.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 03/22/2021 - 12:07 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
आर्थिक ऐन २०७७, ऐन नं. २ ७७/७८ 03/22/2021 - 11:54 PDF icon Arthik Ain 2077.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७७, ऐन नं ४ ७७/७८ 03/22/2021 - 11:50 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन.pdf
न्यायिक समितिले उजरीकाे कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यिविधि २०७७, ऐन नं. ६ ७७/७८ 03/22/2021 - 11:37 PDF icon न्याय समिति संचालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
कृषी व्यवसाय प्रवद्धन सम्बन्धि बनेको २०७७ ऐन नं. ५ ७७/७८ 03/22/2021 - 11:30 PDF icon क्र्षी व्यवसाय प्रवद्धन सम्बन्धि बनेको एेन २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 17:40 PDF icon apanga karyebidhi105172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi205172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi305172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi405172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi505172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi605172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi705172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi805172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi905172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi1005172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi1105172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi1205172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi1405172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi1505172019.pdf, PDF icon apanga karyebidhi1605172019.pdf
विदेह नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धि अन्तरिम कार्यविधि,२०७६ ७५/७६ 05/24/2019 - 17:32 PDF icon sikcha nimabali 2076.pdf
(घ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 05/17/2019 - 16:58 PDF icon ejajat patra sambandhi105172019.pdf, PDF icon ejajat patra sambandhi205172019.pdf, PDF icon ejajat patra sambandhi305172019.pdf, PDF icon ejajat patra sambandhi405172019.pdf, PDF icon ejajat patra sambandhi505172019.pdf, PDF icon ejajat patra sambandhi605172019.pdf, PDF icon ejajat patra sambandhi705172019.pdf, PDF icon ejajat patra sambandhi805172019.pdf

Pages