बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वाडा स्तरीय वार्षिक पूर्वाधार विकास याेजना २०७७।०७८

७७/७८ 01/06/2021 - 16:02

नगर स्तरीय पूर्वाधार विकास याेजना २०७७।०७८

७७/७८ 01/06/2021 - 15:53

चौथो नगर सभा उद्घाटन सत्र ।

७७/७८ 09/06/2020 - 11:47

कोरोना भाइरस (covid-19) राेक थामका लागि क्वारेन्टाइन स्थापना तथा व्यवस्थापन र राहत वित्रणमा भएका खर्चहरूकाे विवरण ।

७७/७८ 08/25/2020 - 17:40 PDF icon covid-19 kharch bibaran.pdf

आ.व. २०७७/०७८ काे बजेट

७७/७८ 08/05/2020 - 18:48 PDF icon pdf111.pdf

आ.व.२०७६।०७७ वार्षिक विकास कार्यक्रम

७६/७७ 10/24/2019 - 13:55 PDF icon yojana076.77_1.pdf

आ.व.२०७५।०७६ को एकिकृत वार्षिक आर्थिक विवरण ।

७६/७७ 09/09/2019 - 11:44 PDF icon 2075.76 final reports09019.pdf

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

७५/७६ 05/16/2019 - 15:03

आ.व. २०७५।०७६ वार्षिक विकास कार्यक्रम ।

७५/७६ 05/08/2019 - 12:18 PDF icon Karyakaram final 75.76 bideha.pdf

आ.व.२०७४।७५ बार्षिक बजेट विवरण

७४/७५ 05/07/2019 - 16:34 PDF icon bideh budget excell.pdf

Pages