FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवा मा इन्जिनिय भर्नाको लागि दरखास्त फारम ८०/८१ 05/12/2024 - 12:00 PDF icon engineer or sub engineer form.pdf
छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम । ८०/८१ 05/09/2024 - 14:00 PDF icon 6_Civil-_engg_6_Level_076-2-12_final.pdf
पाँचौ तह सव इन्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम । ८०/८१ 05/09/2024 - 13:58 PDF icon 5_Civil-_Sub-_engg_5_Level_076-2-12final.pdf
नगर शिक्षक विज्ञापन आवेदन (भर्ना) फारम । ७८।७९ 10/24/2021 - 13:04 PDF icon नगर शिक्षक विज्ञापन आवेदन फारम ।.pdf
न्यायिक समिति सम्बन्धित केही फारमहरूका ढाँचा ७७/७८ 03/22/2021 - 11:59 PDF icon Anusuchi-2 PDF.pdf, PDF icon Anusuchi-3 PDF.pdf, PDF icon Anusuchi-4 PDF.pdf, PDF icon Anusuchi-11 PDF.pdf
सामाजिक सूरक्षा नाम नविकरण फारम ७६/७७ 07/05/2020 - 13:33 PDF icon sasu renew faram.pdf
साक्षर अभियान सम्बन्धी आवेदन फारम । ७६/७७ 01/16/2020 - 12:36 PDF icon sakachar foram.pdf
जन्म दर्ताको सूचना फारम ७५/७६ 02/17/2019 - 14:02 PDF icon Birth Information Form.pdf
बसाईसराईको सूचना फारम ७५/७६ 02/17/2019 - 13:25 PDF icon बसाईसराईको सुचना फाराम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७५/७६ 02/17/2019 - 13:21 PDF icon विवाहको सूचना फाराम.pdf

Pages