FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय बाल अधिकार समिति तथा वडा बाल अधिकार समिति संचालन कार्यविधि २०७८ ७८।७९ 07/13/2022 - 17:26 PDF icon स्थानीय बाल अधिकार समिति संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
रसायनिक मल निर्देशिका, २०७८ ७८।७९ 07/13/2022 - 17:20 PDF icon रसायनिक मल निर्देशिका, २०७८.pdf
बाल काेष संचालन कार्यविधि २०७८ ७८।७९ 07/13/2022 - 17:18 PDF icon बाल काेष संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
आदीवासी जनजाती सूचीकरण कार्यविधि २०७८ ७८।७९ 07/13/2022 - 17:10 PDF icon आदीवासी जनजाती सूचीकरण कार्यविधि २०७८.pdf
शिक्षण सहयाेग अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८।७९ 07/13/2022 - 17:08 PDF icon शिक्षण सहयाेग अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
कृषी व्यवसाय प्रवद्धन सम्बन्धिमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन २०७७ ७७/७८ 07/13/2022 - 17:04 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन,२०७७.pdf
आ‍.व. २०७७।०७८ को आय व्यय विवरण । ७८।७९ 03/07/2022 - 18:11 PDF icon 4.2.1.1.pdf, PDF icon 4.2.1.2.pdf
नगर कार्यपालिका बैठक स‌‌चालन कार्यिविध २०७४ ७७/७८ 03/07/2022 - 13:55 PDF icon 1.1.3.3.pdf
विदेह नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७७,ऐन नं. १ ७७/७८ 04/12/2021 - 14:01 PDF icon विदेह नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७७_1.pdf
विदेह नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७७,ऐन नं. १ ७७/७८ 04/12/2021 - 12:25 PDF icon विदेह नगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) एेन,२०७७.pdf

Pages