काेभिड -१९ अस्थाई अस्पतालकाे विभिन्न पदहरूकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूतना ।

आर्थिक वर्ष: