पाेखरी ठेक्काकाे सम्झाैता गर्न अाउने वारे सूचना ।

आर्थिक वर्ष: