बिनोद गोहितमान

ठाढी झिझा

वाडा अध्यक्ष को व्यक्तिगत विवरण
विदेह नगरपालिका वाडा नंं. ४ को वाडा अध्यक्ष बिनोद गोहितमान  वाहाँको जन्म वि.स.२०४२।१२।०५ गते धनुषाको सविक गा.वि.स.ठाढी झिझा मा भएको हो ।
आमाको नामः  फुलपरास देवी
बुबाको नामः उदगारी गोहितमान
वैवाहिक स्थितिः विवाहित
पत्नीको नामः इन्द्र देवी
मातृ भाषाः मैथली
लिंग ः पुरुष
शैक्षिक योग्यता ः एस.एल.सी,आई.एड.,वि.एड., र एम.एड. पास
अध्ययनको बिषयः नेपाली
अध्ययन संस्था ः न्यु मिलिनियर कलेज जनकपुर,राजर्षि कलेज जनकपुर
अध्ययन गरेको देश ः नेपाल
राजनीतिक दल ः ने.कम्यूनिष्ट पार्टी
राजनीतिक अनुभव ः मिति २०५८ साल देखी हाल सम्म राजनितिक पैशामा लागेको ।
विगतको पेशा र अनुभव ः सामाजसेवी
विदेश भ्रमण ः दुवैई
अन्यः म जिवित रहुनजेल जनताको सेवा गर्ने छु । साथै नेपाल  ने.कम्यूनिष्ट पार्टी को वफादार सिपाही भएर पार्टीको हितमा काम थर्ने छु । यस नगर पालिकाको विकाश र वडा नं. ४ को वडाको विकाश र वाडा नं. ४ को वडाको विकाश प्रति समरपिंत भएर काम गर्ने छु । साथै नमुना न.पा.विदेह लाई बनाउन सहयोग गर्नेछु ।

 

Phone: 
९८५४०२९४९३