सवारी साधन आपूर्तिसम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना