सामुदायिक विद्यालयहरूकाे लेखा परीक्षण सम्बन्धी आवश्यक सूचना ।

आर्थिक वर्ष: