सुपरिवेक्षक र गणक पदकाे शिप परिक्षण र अन्तरवार्ता मिति संशाेधन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: