१०९ औं विश्व नारी दिवस विदेह नगरपालिका द्धारा मनाएको अवस्था

विदेह नगरपालिका द्धारा ” महिला अधिकार सुनिश्चित करु , महिला हिंसा अन्त करु नारा  राखी मनायो ।

आर्थिक वर्ष: